Uporaba izdelka

pametni dom, pametna elektrika, avtomatizacija elektroenergetskega sistema. sončna nova energija, solarna fotovoltaika, avtomatski industrijski in krmilni sistem, modularna inteligentna električna oprema.